بایگانی برچسب: گوشی ایمنی و انواع آن

گوشی ایمنی و انواع آن

گوشی ایمنی وانواع آن

امروزه در همه کارهای فنی برای بالا بردن سطح ایمنی در کار باید از وسایل ایمنی در کار استفاده  کنیم امروزه علاوه بر استفاده از کفش ایمنی ،کلاه ایمنی ،دستکش ایمنی استفاده از گوشی ایمنی و انواع آن بسیار ضرروری است  در همه کارگاه های فنی باید از وسایل ایمنی فردی استفاده شود . گوشی […]