بایگانی برچسب: بشکه ایمنی ،بشکه ترافیکی ،کاربرد بشکه ایمنی ،بشکه زرد،بشکه 150 سانتی متری،لباس کار محیا پوشش،ساختار بشکه

بشکه ایمنی

بشکه ترافیکی

یکی از مهمترین تجهیرات ایمنی در جاده ها بشکه ایمنی می باشد این بشکه که توسط متخصصان در زمینه ایمنی ساخته می شود که دوراهی جاده ها و خیابان ها مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد اساسی دارد آن هم این است که از تصادفات در خیابان ها و جاده ها جلوگیری می کند […]